KOOPSOMMENLIJST

 

 *De afmetingen / oppervlakten betreffen onze maten. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. De vermelde oppervlakten zijn inclusief constructieoppervlakte, exclusief bergingen en gemeenschappelijke ruimten. *De impressiebeelden van de extended lofts en de gemeenschappelijke ruimten en dergelijke zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. *Aan de inhoud van de internetsite www.calandhuys.nl en de Facebookpagina Calandhuys kunnen geen rechten worden ontleend. *Ter beschikking gesteld (verkoop)promotiemateriaal dient niet als contractstuk (brochure e.d.). *De gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Druk- en zetfouten en wijzigingen zijn voorbehouden. Aankoopcondities De koopsommen zijn kosten koper. Dat wil zeggen dat de kosten die gemaakt moeten worden om de onroerende zaak op naam te krijgen, waaronder overdrachtsbelasting (2%) en notariskosten, voor rekening van koper zijn. De overdrachten vinden plaats bij Kooijman Lambert Notarissen. Kosten voor afsluiting van een mogelijke hypothecaire financiering en notariskosten voor mogelijk opmaken van een hypotheekakte zijn voor rekening van koper.
De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. De ontwikkelaars aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. OvG productions 2015 *We Are Anonymous*