Technische omschrijving Calandhuys De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen en voorschriften, evenals wijzigingen in maatvoering en materiaalkeuze, die tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk blijken, worden uitdrukkelijk voorbehouden. Eveneens wordt voorbehouden het recht in beperkte mate af te wijken van het in de technische omschrijving gestelde – zonder kwaliteitsverlies van de woningen – indien en voor zover dit noodzakelijk is. De wijzigingen in materiaalkeuze, zonder kwaliteitsverlies, worden doorgevoerd na goedkeuring van kopers. Kopers kunnen deze wijzigingen niet op onredelijke gronden weigeren. De werkzaamheden worden op deugdelijke en professionele wijze uitgevoerd. Nadat de werkzaamheden zijn voltooid en voor de juridische levering zal er een bouwkundige inspectie worden uitgevoerd door een bouwkundige. Indien er, naar aanleiding van het rapport, blijkt dat verrichte werkzaamheden niet naar behoren zijn uitgevoerd dan wel dat sprake is van toerekenbare tekortkomingen, dan zullen deze tekortkomingen in opdracht en voor rekening van verkoper worden hersteld. Vereniging van Eigenaren: Bij splitsing van het gebouw in vijf appartementsrechten zal een Vereniging van Eigenaren ontstaan. De bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren zal in totaal € 400,00 per maand bedragen, door de leden van de Vereniging van Eigenaren te verdelen conform de sleutel zoals deze door de notaris wordt vastgesteld in de Akte van Splitsing. Daar waar vermeld staat dat de NEN normering wordt aangehouden als opleveringsniveau, zal dit zoveel als mogelijk worden nagestreefd. Er gelden mogelijk technische beperkingen omdat er sprake is van een gebouw anno 1862. Oplevering en oplevertermijn De gehele woning wordt “bezemschoon” opgeleverd. Het sanitair, de tegelwerken en de beglazing worden schoon opgeleverd. Maatvoering De maten zijn uitgedrukt in millimeters, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Wij hebben geprobeerd de maten die worden genoemd in de contracttekeningen zo goed mogelijk aan te geven. Toch kan het voorkomen dat de maten op de tekening en in de technische omschrijving uiteindelijk kunnen afwijken van de werkelijke maten. De maatvoeringen op de tekeningen zijn circa- maten (ruwbouwmaten), hierin kunnen afwijkingen voorkomen bij de oplevering. Aan deze verschillen kunnen geen rechten worden ontleend. Bij de maatvoering tussen wanden is nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking, zoals wandtegels en dergelijke. Tuin De tuin wordt opgeleverd in de huidige staat. Riolering Alle op tekening aangegeven sanitair en andere afvoerpunten worden via een p.v.c.-buizenstelsel afgevoerd naar het gemeenteriool. In het buizenstelsel van de binnen riolering worden de nodige hulpstukken opgenomen. Vloeren De bestaande vloeren blijven gehandhaafd en worden bekleed met magnasiet dekvloer. Gevels De buitengevel aan de straatzijde en achterzijde wordt waar nodig gerestaureerd. De achtergevel op de eerste en tweede verdieping wijzigt als gevolg van het creëren van inpandige terrassen conform tekening. Doek van markiezen wordt vervangen, houtwerk wordt hersteld. Daken en dakterrassen De platte daken bestaan uit balklagen met daarop dakbeschot met zinkwerk en grind afgedekt. De dakterrassen worden voorzien van een vlonderterras en balustrades. In de splitsingsakte is opgenomen dat het onderhoud van de dakterrassen en eventuele schade aan het dak als gevolg van gebruik van de dakterrassen voor risico en rekening van de eigenaren van de desbetreffende appartementsrechten is. Dragende binnenwanden De bestaande dragende binnenwanden blijven, waar aangegeven op de tekening, gehandhaafd. De sparingen, zichtbaar op tekening, worden op constructieve wijze opgevangen met een stalen profiel. Separatiewanden De nieuw te plaatsen scheidingswanden in de woningen worden vervaardigd van geïsoleerde metalstudwanden voorzien van gips of gipsbeton. Buitenkozijnen, ramen en deuren Bestaande kozijnen worden behouden met uitzondering van de gevelkozijnen aan de achterzijde van de tweede en derde verdieping ter plaatse van de te creëren terrassen. De achterpui op de tweede en derde verdieping ter plaatse van de te creëren terrassen wordt voorzien van houten puien met openslaande deuren met dubbele beglazing. De voordeur wordt gehandhaafd en voorzien van een deuropener systeem volgens afwerkstaat. Beglazing Alle beglazing wordt volledig vernieuwd en voorzien van dubbele beglazing. Hoofdentree, hal en trappenhuis De gezamenlijke entree blijft behouden, evenals de gemeenschappelijke hal met oorspronkelijke marmeren en houten muurafwerkingen. Drie deuren op de begane grond zullen conform tekening worden dichtgezet met een nader te bepalen afwerking. Bellenbord met video-intercom en brievenbussen bij de entree. Verlichting centrale ruimten en trappenhuis De verlichting van de centrale ruimten en het trappenhuis wordt gecombineerd met de noodverlichting. Door middel van een centrale schakelaar wordt de verlichting ingeschakeld. Video- intercominstallatie Elke woning wordt aangesloten op een video-intercom installatie die vanuit de hal van de woning kan worden bediend en is aangesloten op de hoofd-entree. De woningen worden aangesloten op een deuropener installatie. Lift installatie In het gebouw is een bestaande lift aanwezig. Binnendeurkozijnen en deuren De huidige binnendeurkozijnen worden gehandhaafd. Waar nodig worden nieuwe houten binnendeurkozijnen en stompe houten deuren in stijl geplaatst. Binnentrappen Appartementen A en E worden ieder voorzien van een inwendige trap conform aangehechte tekening. Ventilatie Keuken, toilet en badkamer worden middels metalen ventilatiekanalen aangesloten op een mechanische ventilatie unit, welke conform tekening van de installateur wordt geplaatst. Verwarmingsinstallatie Alle appartementen worden voorzien van een centrale verwarmingsinstallatie met warmwatervoorziening middels stadsverwarming. De radiatoren worden geplaatst conform de NEN normering. In de badkamers komt elektrische vloerverwarming. Drinkwaterinstallatie De installatie wordt uitgevoerd en aangelegd in overeenstemming met de eisen van het plaatselijk Nutsbedrijf. Op de warmwaterleiding worden de volgende tappunten aangesloten: -keukens -badkamers Op de koudwaterleiding worden de volgende tappunten aangesloten: -toiletten -keukens -badkamers Keukeninrichtingen De woning wordt opgeleverd met een in overleg met koper te ontwerpen inrichting en zal vervaardigd en geïnstalleerd worden door de meubelmaker tot een maximum van € 15.000,00 inclusief BTW. Badkamer en sanitair De badkamers worden onder begeleiding van onze interieurarchitect geleverd door huisleverancier van Munster & Zonen, tot een maximum van € 10.000,00 inclusief BTW. Toiletten Het toilet wordt onder begeleiding van onze interieurarchitect geleverd door huisleverancier van Munster & Zonen. Het zal worden opgeleverd met een in overleg met koper te ontwerpen inrichting tot een maximum van € 2.500,00 inclusief BTW. Wandafwerking en plafondafwerking De bestaande en nieuwe wanden en gipswanden worden glad afgewerkt en behangklaar opgeleverd. De plafonds worden gestuct en gesaust opgeleverd. Schilderwerken Alle kozijnen en deuren worden geschilderd in de kleuren zoals aangegeven in de afwerkstaat. Elektrische installatie De elektrische installatie wordt uitgevoerd als een centraal dozensysteem in overeenstemming met de eisen van het plaatselijk Nutsbedrijf, waarbij alle leidingen worden weggewerkt in wanden en vloeren. Wandcontactdozen, schakelaars en dergelijke zullen worden uitgevoerd in wit kunststof. De aantallen lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen zijn in de afwerkstaat aangegeven. DOWNLOAD AFWERKSTAAT.PDF DOWNLOAD BROCHURE.PDF DOWNLOAD KOOPSOMMENLIJST.PDF
De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. De ontwikkelaars aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. OvG productions 2015 *We Are Anonymous*